Línea de Servicio 08:00 h a 17:00 h: +49 (0) 9371 940 107

            
Impresum | RS    

 

Zaštita osobnih podataka

 

 

Korišćenje kolačića (veb sajt)
Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar korisnika Interneta. Svrha je npr. upravljanje vezom tokom vaše posete na veb sajtovima. Oni sadrže informacije čisto tehničke prirode i ne sadrže lične podatke. Mi ne koristimo kolačiće.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar korisnika Interneta. Oni služe upravljanju Internet vezom tokom vaše posete našim veb stranicama. Preko kolačića istovremeno dobijamo informacije koje nam omogućavaju da naše veb stranice prilagodimo potrebama posetilaca. Kolačiće delimično koristimo samo tokom trajanja vašeg boravka na veb sajtu. Međutim, kompanija odgovorna za upravljanje oglasima delimično koristi i kolačiće sa dužim vremenom čuvanja. Oni služe isključivo za analizu korišćenja veb stranica. Svi kolačići na našim veb stranicama sadrže informacije čisto tehničke prirode i ne sadrže lične podatke.

Moguće je korišćenje naših ponuda i bez kolačića. Većina brauzera je podešena tako da automatski prihvataju kolačiće. Međutim, vi možete da deaktivirate čuvanje kolačića ili da podesite vaš brauzer tako da vas obavesti kada se šalju kolačići.

 

Datoteke evidencije servera
Prilikom pristupanja našim veb stranicama se prenose podaci o korišćenju od strane datog brauzera i isti se čuvaju u datotekama za evidenciju (tzv. datoteke evidencije servera).  Zapisi koji se pritom čuvaju sadrže sledeće podatke: naziv stranice kojoj je pristupljeno, IP adresu, URL posrednika (URL porekla), datum i vreme pristupanja, preneta količina podataka kao i naziv i verzija korišćenog brauzera.
Po završetku se vrši anonimizacija IP adresa korisnika. Pri anonimizaciji se IP adrese menjaju tako da se pojedinosti o ličnim ili materijalnim okolnostima više ne mogu pripisati nekom identifikovanom fizičkom licu ili fizičkom licu koje se može identifikovati, ili se to može učiniti samo uz nesrazmerno ulaganje vremena, troškova i rada.
Ove zapise datoteka evidencija analiziramo u anonimizovanom obliku kako bismo mogli da i dalje poboljšavamo našu ponudu i Josera-šop i iste još više prilagodimo korisnicima. Uz to se koriste za upravljanje kapacitetima servera kao i brže pronalaženje i otklanjanje grešaka. Pored toga, analizom datoteka evidencije možemo brže da uočimo i otklonimo eventualne greške u našem Josera-šopu.

 

Google Analytics
Ovaj veb sajt koristi Google Analytics, servis za veb analizu kompanije Google Inc. (""Google""). Google Analytics koristi tzv. ""cookies"" (kolačiće), tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje vrše analizu korišćenja veb sajta s vaše strane. Informacije stvorene preko kolačića o korišćenju ovog veb sajta prosleđuju se po pravilu na server kompanije Google u SAD i tamo se čuvaju. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije na ovom veb sajtu, vaša IP adresa se od strane Googl-a prethodno skraćuje unutar zemalja članica Evropske unije ili u drugim ugovornim državama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se prosleđuje puna IP adresa na server kompanije Google u SAD i tamo se skraćuje. Na ovom veb sajtu je aktivna  IP anonimizacija.

Google na osnovu naloga operatera ovog veb sajta koristi ove informacije za analizu vašeg korišćenja veb sajta, sastavljanje izveštaja o aktivnostima veb sajta kao i za dodatne usluge prema operateru veb sajta vezane za korišćenje veb sajta i Interneta . IP adresa, prosleđena s vašeg brauzera u sklopu servisa Google Analytics, neće biti povezivana sa drugim podacima Google-a. Instalaciju kolačića možete sprečiti odgovarajućim podešavanjem vašeg brauzera; međutim, ukazujemo na to da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb sajta u punom obimu.

Možete sprečiti evidentiranje podataka (uklj. vašu IP adresu), koji su kreirani od strane kolačića i koji se odnose na vaše korišćenje veb sajta, u Google kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatnu komponentu za brauzer sa sledećeg linka: tools.google.com/dlpage/gaoptout.