Línea de Servicio 08:00 h a 17:00 h: +49 (0) 9371 940 107

            
Impresum | RS    

Impresum
 
Informacije prema čl. 5 Zakona o elektronskim medijima (TMG):


Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Nemačka

 

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 9371 940-0
Fax: +49 (0) 9371 940-149
E-Mail: josera@josera.de
Registarski sud: Amtsgericht Aschaffenburg
Broj registracije: HRA 5614
PDV identifikacioni broj prema čl. 27a Zakona o porezu na promet (UstG): DE 305 344 385

 

Komplementar Josera petfood GmbH & Co. KG:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Direktor Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner

Upis u registar:
Registarski sud: Amtsgericht Aschaffenburg
Broj registracije: HRB 13637

Nadležni nadzorni organ:
Vlada Gornje Bavarske
Nadzor hrane za životinje Bavarske
Department 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Odgovorno lice za sadržaj prema čl. 55 st. 2 Državnog ugovora o radiodifuziji (RStV):
Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Odricanje odgovornosti (Disclaimer)   


Odgovornost za sadržaje
Kao pružalac usluge odgovorni smo prema čl. 7 st.1 TMG (Zakon o elektronskim medijima) za sopstvene sadržaje na ovim stranama prema opštim zakonima. Prema čl. 8 do 10 TMG kao pružalac usluga nismo obavezni da predate ili sačuvane informacije trećih lica nadziremo ili istražujemo okolnosti koje ukazuju na protivpravnu delatnost. To ne utiče na obaveze uklanjanja ili zabrane korišćenja informacija prema opštim zakonima. Međutim, odgovornost u tom pogledu je moguća tek od trenutka saznanja o konkretnoj povredi zakona. Takvi sadržaji biće uklonjeni odmah po saznanju o odgovarajućim povredama zakona.


Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži linkove ka veb stranama trećih lica, na čiji sadržaj nemamo uticaj. Stoga za te sadržaje trećih lica ne možemo preuzeti odgovornost. Za sadržaje stranica na koje je postavljen link uvek je odgovoran dotični ponuđač ili operater tih stranica. Stranice na koje su postavljeni linkovi su provereni na eventualne povrede zakona u trenutku postavljanja linka. Protivpravni sadržaji nisu bili prepoznatljivi u trenutku postavljanja linka. Međutim, permanentna kontrola sadržaja postavljenih linkova nije moguća bez konkretnih indicija o kršenju zakona. Takvi linkovi biće uklonjeni odmah po saznanju o povredama zakona.


Autorsko pravo

Od strane operatera strane izrađeni sadržaji i dela na ovim stranicama podležu nemačkom autorskom pravu. Za umnožavanje, obradu, distribuciju i svaki drugi način korišćenja izvan okvira autorskog prava je potrebna pismena saglasnost odgovarajućeg autora odn. kreatora. Preuzimanja i kopije ove stranice dozvoljene su samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. Ukoliko sadržaji na ovoj stranici nisu izrađeni od strane operatera, uvažavaju se autorska prava trećih lica. Sadržaji trećih lica obeleženi su na odgovarajući način. Ukoliko ipak primetite neku povredu autorskog prava, molimo da nas o tome obavestite. Takvi sadržaji biće uklonjeni odmah po saznanju o povredama zakona.