Josera inokulanti za silažu

Visoka proizvodnja mleka zahteva pravilnu ishranu. Samo uz veoma kvalitativnu silažu možete postići zdravu hranljivost mlečnih proizvoda.
Kvalitet silaže se može osigurati i značajno poboljšati pomoću inokulanata za silažu.


Josera inokulanti za silažu za:

  • visok kvalitet silaže

  • najbolji unos suve materije

  • veću svarljivost

  • zdravije krave

  • dug život vaših životinja

  • uvećane profite
Vaše prednosti:

Stabilna silaža i više energije i proteina u vašoj stočnoj hrani!

- Josera inokulanti za silažu aktivno kontrolišu procese silaže. Na taj način čuvate visoko hranljivu vrednost stočne hrane. Životinje su zdravije jer jedu više furaž

- Josera inokulanti za silažu stvaraju ukusniju silažu; životinje vole da jedu silažu i zbog toga uzimaju više osnovne hrane (furaž). Poboljšana ishrana sa strukturisanom hranom obezbeđuje pravilan rad buraga i hrana je dobro iskorišćena. Visok prinos mleka zbog ishrane visokokvalitetnom silažom                                             
   

Print | Powered by Koobi:SHOP 7.30 © dream4® | Impressum